×

ยกเลิกรายการแล้ว


ออเดอร์เดิมถูกยกเลิกแล้ว รายการสินค้าถูกเพิ่มให้ในออเดอร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการต่อได้เลย